Thank you for visiting!
Our website is being updated.

AC Power/UPS > 500VA – 3KVA


Bộ lưu điện APC Smart RT 1000VA

Mã sản phẩm : SURT1000XLI

Thời gian chạy: 13 phút full tải

Manufacture:

Best Performance

Bộ lưu điện APC Smart RT 2000VA 230V

Mã sản phẩm: SURT2000XLI

Thời gian chạy : 4 phút full tải

Manufacture:

Best Performance

Bộ lưu điện APC Smart RT 3000VA 230V

Mã số sản phẩm : SURTD3000XLI

Thời gian chạy: 5 phút full load

Manufacture:

Best Performance

Bộ lưu điện APC Smart 1000VA USB & Serial 230V

Mã sản phẩm: SUA1000I

Thời gian chạy : 4min(s)

APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V

Manufacture:

Best Performance

Bộ lưu điện APC Smart1500VA USB & Serial

Mã sản phẩm : SUA1500I

Thời gian chạy : 5 phút

APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V

Manufacture:

Best Performance

Bộ lưu điện APC Smart 2200VA USB & Serial

Mã sản phẩm : SUA2200I

Thời gian chạy  : 5 phút

APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V

Manufacture:

Best Performance

Bộ lưu điện APC Smart 3000VA USB & Serial

Mã sản phẩm : SUA3000RMI2U

Thời gian chạy : 4 phút

APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V

Manufacture:

Best Performance

Bộ lưu điện APC Smart 2200VA USB & Serial

Mã sản phẩm : SUA2200RMI2U

Thời gian chạy : 5 phút

APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial RM 2U 230V

Manufacture:

Best Performance

Bộ lưu điện APC Smart-UPS 3000VA USB

Mã sản phẩm : SUA 3000I

Thời gian lưu điện : 6 min(s)

APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V

Manufacture:

Best Performance

Bộ lưu điện PS1000RT3- XR

Mã sản phẩm : PS1000RT3- XR

Thời gian chạy: 5 phút

Manufacture:

Best Performance

PS1500RT3- XR

Part Number: PS1500RT3- XR

Runtime: 6 minutes

Manufacture:

Best Performance

Bộ lưu điện PS2200RT3 – XR

Mã sản phẩm : PS2200RT3 - XR

Thời gian chạy : 6 phút

Manufacture:

Best Performance

Bộ lưu điện PS3000RT3-XR

Mã sản phẩm :PS3000RT3-XR

Thời gian chạy : 5 phút full tải

Manufacture:

Best Performance

Bộ lưu điện APC Smart C 3000VA Rack mount LCD 230V

Mã sản phẩm: SMC3000RMI2U

Thời gian chạy : 4 phút full tải

Manufacture:

Best Performance

Bộ lưu điện APC Smart C 2000VA

Mã sản phẩm: SMC2000I – 2U

Thời gian chạy : 3 phút full tải

Manufacture:

Best Performance

Bộ lưu điện APC Smart C 1500VA

Mã sản phẩm : SMC1500I – 2U

Thời gian chạy: 5 phút full tải

Manufacture:

Best Performance

Bộ lưu điện APC Smart C 1000VA 2U Rack mountable LCD

Mã sản phẩm: SMC1000I – 2U

Thời gian chạy: 6 phút full tải

Manufacture:

Best Performance

Bộ lưu điện APC Smart C 3000VA LCD

Mã sản phẩm: SMC3000I

Thời gian chạy : 6 phút

Manufacture:

Best Performance

Bộ lưu điện APC Smart C 2000VA LCD

Mã sản phẩm : SMC2000I

Thời gian chạy : >5 phút

Manufacture:

Best Performance

Bộ lưu điện APC Smart C 1500VA LCD 230V

Mã sản phẩm : APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V

Thời gian chạy : >5 phút

Manufacture:

Best Performance

Bộ lưu điện Smart APC C 1000VA LCD 230V

Mã sản phẩm: Smart-UPS APC C 1000VA LCD 230V

Thời gian chạy : 6 phút full tải

Manufacture:

Best Performance
12

Hỗ trợ khách hàng: (08) 38.420.458

Văn phòng chính

6/35 Phạm Văn Hai, Phường 1,
quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam.
Tel: (+84)8.38.420.458 - Fax: (+84)8.38.420.459
Hotline: 0938.805.380 (Mr.Tuấn)

Văn phòng đại diện

B45, Lô 6, Khu đô thị Định Công, Phường Định Công,
quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.
Tel: (+84)4.35.668.011 - Fax: (+84)4.35.668.030